Σάββατο 21 Αυγούστου 2010

ΤΟ..ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ..ΕΙΝΑΙ...ΤΟ..ΠΡΩΤΟ..ΘΕΜΑ..ΣΤΗ..ΖΩΗ..ΜΑΣ

ΤΟ..ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ...ΜΑΣ...ΚΑΛΕΊ....ΝΑ..ΑΝΑΛΆΒΟΥΜΕ..ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ..  ..ΜΑΣ..
ΕΊΝΑΙ...ΑΝΆΓΚΗ..ΛΟΙΠΌΝ..ΌΛΟΙ..ΟΙ ΠΟΛΊΤΕΣ...ΜΙΚΡΟΊ..ΚΑΙ ..ΜΕΓΆΛΟΙ..
.ΝΑ..ΑΓΩΝΙΣΤΟΎΜΕ....ΚΑΙ......ΝΑ ....ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΘΟΎΜΕ.....
ΓΎΡΩ..ΑΠΌ..ΤΟ ..ΚΟΡΥΦΑΊΟ..ΑΥΤΌ..ΘΈΜΑ....ΕΊΜΑΣΤΕ..ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ...ΓΙΑ  ΤΟ..ΜΈΛΛΟΝ..ΤΟΥ..ΠΛΑΝΉΤΗ....1ο..ΘΈΜΑ..ΕΊΝΑΙ ..Η..ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΆΤΩΝ..ΟΙ..ΠΑΡΆΝΟΜΕΣ..ΧΩΜΑΤΕΡΈΣ..ΣΕ ΌΛΗ ΤΗ...ΕΛΛΆΔΑ
ΣΚΟΥΠΊΔΙΑ....ΕΊΝΑΙ..ΠΗΓΉ..ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ..ΑΝ ΤΑ..ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΟΎΜΕ
..ΜΕ..ΣΕΒΑΣΜΌ..ΚΑΙ..ΑΓΆΠΗ..ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ...2ο.. ΘΈΜΑ..ΕΊΝΑΙ...
ΤΑ..ΑΙΟΛΙΚΆ..ΠΆΡΚΑ.....ΓΙΑ ΤΗ ..ΧΏΡΑ..ΜΑΣ..ΜΕΓΆΛΟ..ΓΕΓΟΝΌΣ
ΓΙΑ ..ΤΙΣ..ΘΈΣΕΙΣ..ΕΡΓΑΣΊΑΣ...ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ..ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ..
3ο..ΜΕΓΆΛΟ..ΘΈΜΑ..ΕΊΝΑΙ,,.....Η..ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ....ΠΡΈΠΕΙ  ΝΑ ΓΊΝΕΙ
ΣΚΟΠΟΣ..ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ..ΜΑΣ ΖΏΗ..ΣΤΗ..ΔΟΥΛΕΙΆ..ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΊΤΙ
ΣΤΟ..ΔΡΟΜΟ..ΣΕ..ΚΆΘΕ..ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ...ΤΗΣ...ΖΏΗΣ  ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ..ΑΝΟΥΣΑΚΗ..