Σάββατο 25 Μαΐου 2013

Ελληνικά Κόμματα σε Κρίση


Η  πολιτική  ζωή  μπαίνει  σε μια καινούργια
δύσκολη τροχιά τα  κόμματα έχουν  χάσει
την  δύναμη  τους και αναζητούν με αγωνία
την ταυτότητα τους  κάθε μέρα πολιτικά
στελέχη δημιουργούν κινήσεις που σκοπό
έχουν την προσωπική τους επιβίωση είναι
αυτό όμως η λύση στα τεράστια προβλήματα
που αντιμετωπίζει η  ελληνική   κοινωνία 
όταν τα ιδία στελέχη έφεραν τη  χωρά
στα σημερινά αδιέξοδα όχι κύριες  και
κύριοι αυτό δεν είναι λύση πρέπει όλοι
 μαζί να βοηθήσουμε την  Ελλάδα να βγει
από την δύσκολη θέση οι προσωπικές 
στρατηγικές καθόλου δεν απασχολούν
τους άνεργους που καθημερινά δίνουν μάχη
για την επιβίωση πρέπει να σταθείτε στο ύψος
των  παραστάσεων και τότε μόνο θα έχετε κάνει
το καθήκον σας απέναντι στους πολίτες που σας
εμπιστεύτηκαν και σήμερα είναι μπροστά  σε
γεγονότα  πρωτόγνωρα με τραγικές συνέπειες.
Ελένη  Ανουσάκη